ד"ר מירי רוזמרין

ד"ר
דוא"ל: 
שעות קבלה: 
תחום מחקר: 

פירסומים

ספרים (מחבר)                                                                                        (Books (as author

 

Creating Oneself: Agency, Desire, and Feminist Transformations, 2011, 184 pp, Peter Lang International Academic Publishers, Berlin

 

Forthcoming: Vulnerable Futures, Transformative Pasts: On ethics, Vulnerability and Intergenerational Relations. Peter Lang International Academic Publishers, Oxford and Berlin.

 

          

           מאמרים ופרקים בספרים                                          Articles and Chapters in Books

 1. שוויון, שוני, ואנושיות: מגדר וחינוך. עתיד לצאת באסופת המאמרים רוח האדם בחינוך בעריכת עמיר פרימן וישעיהו תדמור. תל אכיב: מופת, 2015.
 2. לעולם שלא אגע, לעולם שלא אדע, מתוך שיחות עם יצר הרע, עורך אסא קידר, תל אביב: ידיעות אחרונות, 2007.
 3. אטניגונה, אל מה שמעבר, מאמר נלווה לתרגום העברי של טענת אנטיגונה מאת ג'ודית בטלר, תל אביב: רסלינג, 2004, עמ' 102-121.
 4. הפוליטיקה של התשוקה: מחשבות על זהות נשית, מתוך ספר הכנס סמכות, מנהיגות, ומגדר, עורכים אדה מאיר ויגאל גיאנט, ירושליים: מרכז זיגמונט פרוייד, האוניברסיטה העברית, 2004, עמ' 27-35.
 5. מהיות גבר להתהוות כאישה: תיאוריית ההבדל הבין-מיני של לוס איריגרי, מאמר נלווה לתרגום העברי של מין זה שאינו אחד מאת לוס איריגרי, תל אביב: רסלינג, 2003, עמ' 81-93.
 6. בין חזרה לשכתוב: ג'ודית באטלר והפרפורמטיביות של הזהות, מאמר נלווה לתרגום העברי של קוויר באופן ביקורתי מאת ג'ודית בטלר, תל אביב: רסלינג, 2001, עמ' 7-20.
 7. שלום ומגדר, מתוך הבוקר למחרת: עידן השלום – לא אוטופיה, עורך מירון בנבנשתי, ירושלים: כרמל והמכון למחקר ע"ש טרומן לקידום השלום האוניבריסטה העברית, 2001, עמ' 271-405.

 

 

           מאמרים בכתבי עת                                                                Articles in periodicals

 1. Living Politically: Reading Irigaray as a Suggestion for a Feminist Way of Life, Hypatia: Journal of Feminist Philosophy 28, no. 3, 2013, pp. 469-482.
 2. Thy Signet and thy Bracelets: Identity, Becoming and Vulnerability in The Biblical Story of Tamar, Journal of Research in Gender Studies 3, no.1, 2013, pp. 88-101.
 3. Maternal Silence, Studies in Gender and Sexuality 13, no. 1, 2012, pp. 4-14. Reprint in Motherhood and Maternal Subjectivity: Transformation of Self and Other in the Maternal Experience, Maura Sheehy ed., forthcoming 12 January 2014, by Routledge.
 4. Recognition, Gender, and the Negotiation of a Non-Violent Future, Israel Affairs 18, no. 1, 2012, pp. 107-122. Reprint in People-to-People Diplomacy in Israel and Palestine: The Minds of Peace Experiment, Sapir Handelman ed., Routledge, 2013.
 5. Living Values: Maternal Corporeal Subjectivity, and the Value of Life and Death, Studies in Gender and Sexuality 12, no.2, 2011, pp. 108-123.
 6. תשוקה ללא אובייקט, בלוק: ארכיטקטורה, מדיה, תיאוריה, עיר, 2008, עמ' 204-214.
 7. אלימות מילולית וקיום חברתי, מטאפורה 6, 2006, עמ' 193-202.
 8. Power, Freedom, and Individuality: Foucault and Sexual Difference, Human Studies 28, no. 1, 2005, pp. 1-14.
 9. אינדבידואליות וקיום פוליטי, רסלינג 8, מס' 1, 2001, עמ' 25-35.

 

 

 

 

קורסים

*מגדר וחברה

*תרבות ומגדר

*אמהות, אינטימיות וגוף

*סדנת מחקר לדוקטורט ב'

*פגיעות - האנושי, החברתי והפוליטי

*תיאוריות פמיניסטיות מתקדמות

*תיאוריות בפרשנות פמיניסטית

 

תחומי מחקר

* תיאוריות של מגדר

* פסיכואנליזה ומגדר

* פגיעות

* פילוסופיה פמיניסטית–-ובעיקר אתיקה פמיניסטית, תיאוריה חברתית פמיניסטית, תיאוריה פוליטית פמיניסטית

* תיאוריה פוסט-ליברלית

* אמהות