ד"ר מירי רוזמרין

ד"ר
דוא"ל: 
שעות קבלה: 
תחום מחקר: 

קורות חיים

ד"ר מירי רוזמרין היא מרצה בכירה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן, עמיתת מחקר בכירה במכון ון ליר בירושלים. היא בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת תל אביב. תחומי התמחותה הם פילוסופיה פמיניסטית, תיאוריה חברתית ואתיקה. מחקרה עוסק בשאלות הנוגעות לטיבם של תהליכי שינוי חברתי, סובייקטיביות פוליטית, פגיעוּת כמסגרת תיאורטית להבנת תהליכי שינוי חברתי, ותפיסות זמן מקדמות שינוי. היא חקרה וחוקרת גם היבטים של אימהות כעמדה פסיכו-חברתית. היא פרסמה עד היום שני ספרים. הראשון שכותרתו Creating Oneself: Agency, Desire,and Feminist Transformations. Peter Lang 2011 עוסק בקשר בין שינוי אישי ושינוי חברתי. ב-2017 פרסמה את ספרה השני, שהתבסס על מחקר שזכה לתמיכת הקרן הישראלית למדעים ועסק בפגיעוּת כמאפיין של חיים חברתיים. הספר, שכותרתו Vulnerable Futures, Transformative Pasts. On Vulnerability, Temporality and Ethics (Peter Lang 2017, בוחן כיצד פגיעות יכולה להיות בסיס לתפיסת זמן המקדמת פעולה חברתית. בימים אלו היא חוקרת פגיעות כבסיס לסובייקטיביות פוליטית עכשווית. פרסומיה עוסקים בשאלות של פגיעות, שינוי חברתי, סובייקטיביות פוליטית ואימהות כעמדה פוליטית.

תחומי מחקר

* תיאוריות של מגדר

* פסיכואנליזה ומגדר

* פגיעות

* פילוסופיה פמיניסטית–-ובעיקר אתיקה פמיניסטית, תיאוריה חברתית פמיניסטית, תיאוריה פוליטית פמיניסטית

* תיאוריה פוסט-ליברלית

* אמהות

פירסומים

רשימת פרסומים

 

ספרים (מחבר)                                                                                        (Books (as author

 

Creating Oneself: Agency, Desire, and Feminist Transformations, 2011, 184 pp, Peter Lang International Academic Publishers, Berlin

 

Forthcoming: Vulnerable Futures, Transformative Pasts: On ethics, Vulnerability and Intergenerational Relations. Peter Lang International Academic Publishers, Oxford and Berlin.

 

          

           מאמרים ופרקים בספרים                                          Articles and Chapters in Books

 1. שוויון, שוני, ואנושיות: מגדר וחינוך. עתיד לצאת באסופת המאמרים רוח האדם בחינוך בעריכת עמיר פרימן וישעיהו תדמור. תל אכיב: מופת, 2015.
 2. לעולם שלא אגע, לעולם שלא אדע, מתוך שיחות עם יצר הרע, עורך אסא קידר, תל אביב: ידיעות אחרונות, 2007.
 3. אטניגונה, אל מה שמעבר, מאמר נלווה לתרגום העברי של טענת אנטיגונה מאת ג'ודית בטלר, תל אביב: רסלינג, 2004, עמ' 102-121.
 4. הפוליטיקה של התשוקה: מחשבות על זהות נשית, מתוך ספר הכנס סמכות, מנהיגות, ומגדר, עורכים אדה מאיר ויגאל גיאנט, ירושליים: מרכז זיגמונט פרוייד, האוניברסיטה העברית, 2004, עמ' 27-35.
 5. מהיות גבר להתהוות כאישה: תיאוריית ההבדל הבין-מיני של לוס איריגרי, מאמר נלווה לתרגום העברי של מין זה שאינו אחד מאת לוס איריגרי, תל אביב: רסלינג, 2003, עמ' 81-93.
 6. בין חזרה לשכתוב: ג'ודית באטלר והפרפורמטיביות של הזהות, מאמר נלווה לתרגום העברי של קוויר באופן ביקורתי מאת ג'ודית בטלר, תל אביב: רסלינג, 2001, עמ' 7-20.
 7. שלום ומגדר, מתוך הבוקר למחרת: עידן השלום – לא אוטופיה, עורך מירון בנבנשתי, ירושלים: כרמל והמכון למחקר ע"ש טרומן לקידום השלום האוניבריסטה העברית, 2001, עמ' 271-405.

 

 

           מאמרים בכתבי עת                                                                Articles in periodicals

 1. Living Politically: Reading Irigaray as a Suggestion for a Feminist Way of Life, Hypatia: Journal of Feminist Philosophy 28, no. 3, 2013, pp. 469-482.
 2. Thy Signet and thy Bracelets: Identity, Becoming and Vulnerability in The Biblical Story of Tamar, Journal of Research in Gender Studies 3, no.1, 2013, pp. 88-101.
 3. Maternal Silence, Studies in Gender and Sexuality 13, no. 1, 2012, pp. 4-14. Reprint in Motherhood and Maternal Subjectivity: Transformation of Self and Other in the Maternal Experience, Maura Sheehy ed., forthcoming 12 January 2014, by Routledge.
 4. Recognition, Gender, and the Negotiation of a Non-Violent Future, Israel Affairs 18, no. 1, 2012, pp. 107-122. Reprint in People-to-People Diplomacy in Israel and Palestine: The Minds of Peace Experiment, Sapir Handelman ed., Routledge, 2013.
 5. Living Values: Maternal Corporeal Subjectivity, and the Value of Life and Death, Studies in Gender and Sexuality 12, no.2, 2011, pp. 108-123.
 6. תשוקה ללא אובייקט, בלוק: ארכיטקטורה, מדיה, תיאוריה, עיר, 2008, עמ' 204-214.
 7. אלימות מילולית וקיום חברתי, מטאפורה 6, 2006, עמ' 193-202.
 8. Power, Freedom, and Individuality: Foucault and Sexual Difference, Human Studies 28, no. 1, 2005, pp. 1-14.
 9. אינדבידואליות וקיום פוליטי, רסלינג 8, מס' 1, 2001, עמ' 25-35.

 

 

 

 

קורסים

*מגדר וחברה

*תרבות ומגדר

*אמהות, אינטימיות וגוף

*סדנת מחקר לדוקטורט ב'

*פגיעות - האנושי, החברתי והפוליטי

*תיאוריות פמיניסטיות מתקדמות

*תיאוריות בפרשנות פמיניסטית