ד"ר עליזה פרנקל
מרצה

ד"ר עליזה פרנקל

תחום מחקר: 

קורסים

*מגדר וחינוך פורמלי ובלתי פורמלי