תואר שני בלימודי מגדר אוניברסיטת בר אילן

לימודי מגדר מעמידים במרכז הדיון את המגדר כקטגוריה אנליטית לדיון וניתוח. בבסיס לימודי המגדר עומדת ההבנה כי ה"נשי" וה "גברי" כפי שהם מוכרים ומוצגים, אינם רק תולדה של שוני ביולוגי, אלא בעיקר של תהליכים מבניים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים משתנים, שיש עניין להכירם ולהבינם וכן לעקוב אחר דרכי השתנותם והאינטרסים העומדים בבסיסם.

לימודי המגדר ביקורתיים במהותם. הם מבקשים לתהות על סדרים חברתיים, משפטיים, תרבותיים ודתיים, על יחסי הכוח הטמונים בהם, על האופן בו הם מבנים גבריות ונשיות ועל ההיררכיה המגדרית שלעיתים נקשרת בהם, כמו גם על אופני פרשנות אלטרנטיביים העשויים לייצר צדק מגדרי. לימודי מגדר הם גם בין-תחומיים במהותם שכן המגדר נוכח בכל שטחי הקיום האנושי ומתוך כך הם רלוונטיים למכלול המדעים - מדעי הרוח, החברה, היהדות, הטבע והמשפט.

התוכנית ללימודי מגדר מציעה לימודים לתואר שני בשני מסלולים:

מסלול א' - מסלול מחקרי הכולל כתיבת עבודת תזה: הלימודים במסלול זה מקנים ידע תיאורטי נרחב במגדר והכשרה לביצוע מחקר אקדמי בהיקף של תזה לMA .

מסלול ב' - מסלול ללא תזה: הלימודים במסלול זה מקנים ידע מעמיק ובין-תחומי במגדר, ללא כתיבת תזה. במסלול זה ניתן לבחור בין לימודים עיוניים לבין לימודים המשלבים תיאוריה עם התנסות מעשית במסגרת המגמה הייחודית "מגדר בשטח".

למעוניינות.ים בכך, בשני המסלולים (א' ו ב'), ישנה אפשרות להתמקד באשכול לימודי גבריות או באשכול לימודי גוף ומיניות תוך בחירת קורסים ייעודיים. לפרטים נוספים פנו למזכירות התוכנית.

מסלול מחקרי לתואר שני במגדר

מסלול עיוני לתואר שני במגדר

מסלול לתואר שני במגמת מגדר בשטח

מסלול להשלמת תיזה