הסמינר המחלקתי שלנו לשנת תשפ"א יוצא לדרך!

11/07/2040 - 14:50

ההרצאות פתוחות לקהל הרחב בזום: 

https://us02web.zoom.us/my/gilly.hartal

שתהיה שנה אקדמית של למידה משותפת!