הרשמה לתואר שלישי

יש לבצע הרשמה בקישור המצורף

להלן הטפסים הנדרשים לשם הרשמה:

שאלון למועמד.ת לדוקטורט

טופס המלצה למועמד.ת לדוקטורט

 

 

 

תשובות יתקבלו באי-מייל. 

לפרטים נוספים בנוגע לתנאי הקבלה