תקציר: 
ד"ר חנה פנחסי, חוקרת ומנהלת תוכניות במכון הרטמן