תקציר: 
ד"ר ירון שוורץ, מרצה בתוכנית ורכז תחום מגדר, יהדות וגבריות במכון הרטמן