ברכות לראשת התוכנית, ד"ר רונית עיר-שי, על הוצאת ספרה החדש בנושא הפלות

14/10/2043 - 09:40

מברכות את ד"ר רונית עיר-שי עם צאת ספרה, "אישה" או "חוה"? הפסקות היריון בשיח ההלכתי-אורתודוקסי במאה העשרים מפרספקטיבה מגדרית. 

הספר מבקש לערער על הפסיקות ההלכתיות ההולכות ומחמירות במהלך המאה ה- 21 בכל הנוגע להפסקות היריון, עד כדי התייחסות להפלות כאל רצח, תוך בחינה של ההשפעות המגדריות-חברתיות של פסיקות אלה. 

מידע נוסף על הספר