ברכות לרותי בלט, אבישי מזרחי וסיגלית עופר על קבלת מלגת נשיא על פרסום מאמר!