אוניברסיטת בר אילן אומרת לא לאלימות נגד נשים, 23.11.22