"תסריטים מיניים": הרצאתן של ד"ר סיגל אופנהיים-שחם ושל ד"ר חן קצביץ'-פרסלר