תקציר: 
ד"ר עדי צפריר נוסקוב, בהנחייתם של פרופ' טלי היימן, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה ופרופ' דני קפלן, מהיחידה ללימודים בין תחומיים, התוכנית ללימודי מגדר ומהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן עבודת המחקר, "אני 'מציג', משמע אני קיים"?, כוללת מודל מחקר משולב (כמותני ואיכותני) ועוסקת באופן שבו צעירות וצעירים חוקרים, מעצבים ומגבשים את זהותם דרך מרחב הרשתות החברתיות. זאת, דרך פעילויות ותהליכים של הצגה וחשיפה עצמית, השוואה חברתית והיבטים מגדריים. תהליכים אלו, מהווים משקל בבניית הערכה עצמית של צעירות וצעירים במצבי זהות שונים. עדי היא פסיכולוגית חינוכית בשירות הציבורי. עבודתה כוללת עשייה ברמה פרטנית ומערכתית, אשר מצויה בתווך שבין העולם הנפשי של הילד.ה והמעגלים האקולוגיים המקיפים אותו.ה- הורים, משפחה, חברה, מערכת החינוך, קהילה. עדי מספרת על התוכנית ללימודי מגדר: " התוכנית אפשרה לי להרחיב את נקודת המבט ולאמץ חשיבה ביקורתית ויצירתית, תוך שימת לב לתהליכים שונים המשפיעים על הפרט בכלל, ועל בנות ונשים בשלבי חיים שונים בפרט. בראיה לעתיד, הייתי רוצה לקיים חברה בה יהיה מקום למגוון קולות, דעות והשקפות, שיתקיימו זה לצד זה בכבוד והפריה הדדית. מקום בו לכל אחת ואחד יהיה מקום להשמיע את קולו.ה ללא חשש".