צפורה גוטמן, בוגרת מגמת מגדר בשטח

הנשים בקהילות אלו – חלקן הגיעו לבד לישראל, חלקן חד הוריות, חלקן מתמודדות עם דרישות חיים מאתגרות של שילוב הדאגה למשפחה בצד עבודה פיזית תובענית ושכר זעום- נמצאות במצבים מאתגרים. מחקרים בארץ ובעולם מעידים כי בתהליכי הגירה, במיוחד הגירה שנובעת מהכרח לברוח, נשים מהוות קבוצה פגיעה ביותר. הפגיעות היא לאלימות נפשית, פיזית ומינית, ניצול ואונס, הריון לא רצוי, טראומות על רקע כל אלה ועוני. מיזם 'נשות חיל' מתמקד בפיתוח סולידריות ומנהיגות נשית בקהילות מבקשי המקלט, זאת, מתוך מטרה להגביר את יכולות הבחירה של נשים חזקות ולאפשר סיוע ותמיכה לנשים המתמודדות עם קשיים ומצוקות. התכנית המוצעת התכנית המוצעת מיועדת ל- 40 נשים משתי קהילות מבקשי מקלט באזור המרכז. התכנית מבקשת לפעול בשני מעגלים, ליצירת אפקט של תמנון והשתלבות עמוקה בקהילות. המעגל הראשון יכלול פיתוח קבוצת נשים חזקות ומובילות בקהילה. המעגל השני יכלול יזמות של פרויקטים חברתיים לטובת הקהילה ובמיוחד לטובת נשים בקהילה. תכנית ההכשרה תכלול שני חלקים. הראשון- ממוקד בנשים עצמן ובלמידה וההתפתחות שלהן. השני- יעסוק בסיוע לנשים לפתח יוזמות לטובת נשים בקהילותיהם. דגש נוסף יהיה על עיבוד התכנים הנלמדים מתוך מחשבה על הרלוונטיות לחיי הנשים ולאפשרויות היישום שלהם בקהילות מבקשי המקלט. המעגל השני יהיה מעגל היזמות. מעגל זה יתבסס על עידוד ותמיכה ביזמות ופיתוח פרויקטים לטובת נשים בקהילות מבקשי המקלט. במסגרת קורס הלמידה ילמדו תכנים הקשורים לפתוח ויזמות חברתית (הגדרת בעיה, חשיבה על פתרונות, גיוס משאבים, שיווק ועוד). בשלב זה הנשים יקבלו סיוע בפיתוח, כתיבה ויישום פרויקטים. הסיוע יכלול מלגה ותקציב ראשוני להקמת הפרויקט. מטרות - פיתוח מנהיגות נשית - הכשרת קבוצת נשים מנהיגות לזהות ולטפל במצוקות בקרב נשים ובנות בקהילות - סיוע למבקשות מקלט בפיתוח והקמה של יוזמות חברתיות למען קהילות הפליטים דרך פעולה לפיילוט נבחרו שתי ערים: תל אביב ופתח תקווה. הנהגות הקהילות יאתרו מתוכן נשים מנהיגות ומובילות חברתיות משני קהילות הפליטים; הסודנית והאריתראית. כל קבוצה תשתתף בתכנית למידה והכשרה שתונחה ע"י נשות מקצוע ותיתן הכשרה שתעסוק בנושאים הבאים: מגדר ומצבי חיים של נשים, זיהוי ואיתור מצבי מצוקה, עקרונות של קשר מסייע, דרכים שונות להציע מענה ראשוני למצוקה, הכרות עם מענים קיימים, חיזוק יכולות אישיות לתמוך ולסייע, למגוון מענים קיימים. בשלב השני, בצד פיתוח הפרויקטים לטובת הקהילה הנשים יקבלו סיוע וליווי בניהול כלכלי של פרויקט לצד ליווי מומחית או מנטורית מקצועית. עם סיום הקורס, תמשיך הקבוצה להיפגש עם המנחה ומרצות אורחות מתחומי הדעת השונים כדי לשכלל את יכולותיהן במתן מענים לקהילותיהן. מטרת המפגשים היא לתת כוח, לבנות קבוצת מנהיגות וליווי במתן עצה וחשיבה משותפת סביב המקרים הקשים איתם הן מתמודדות יום יום בקהילותיהן. לאחר מכן, אנו שואפות להרחיב את הפיילוט לריכוזי קהילות הפליטים השונות ברחבי הארץ. התוכנית ללימודי מגדר מהווה עבורי חממה למחשבה והבנת תהליכי עומק חברתיים, זיהוי בעיות ואתגרים ויכולת פיתוח מענים מותאמים ומדויקים לבעיה שזיהיתי ולה אני מבקשת לתת מענה. בהקשר של מבקשי מקלט בישראל, בדגש על נשים מבקשות מקלט, אני מקווה שנצליח לייצר שדרת מנהיגות נשית בעלת השפעה משמעותית שתחולל שינוי במצב הנשים בתוך קהילות מבקשי המקלט בישראל, דבר שיקרין ישירות על מצב דור העתיד של מבקשי הצקלט בישראל ואיכות חייהם.ן. צפורה גוטמן, במקור מבני ברק, בעלת תואר B.A. בפסיכולוגיה ותואר M.A. במדיניות ציבורית. אני פעילה ויזמית חברתית שנים רבות בקהילה החרדית בפרט ובמרחב הישראלי בכלל. בשנת ,2018 הקמתי את תנועת 'חרדים לגירוש', תנועה של חרדים שפעלה באופן אקטיבי נגד גירוש מבקשי מקלט מישראל ודאגה להשמיע קול יהודי הומני שקורה לקבלת האחר מתוך תפיסה יהודית אנושית שוויונית. כיום, אני חלק ממיזם בשם 'מבקשי חיים', מיזם שמורכב מהנהגות מבקשי המקלט בישראל וקבוצת ישראלים שפועל ברמת השטח וברמת המדיניות לקידום אינטרסים וצרכים של קהילות מבקשי המקלט בישראל.

תאריך עדכון אחרון : 24/07/2023