פרופ' דני קפלן

פרופ'
ראש המגמה ללימודי גבריות
דוא"ל: 
משרד: 
תחום מחקר: 

פירסומים

ספרים

קפלן, ד. (1999). דויד, יהונתן וחיילים אחרים: על זהות, גבריות ומיניות ביחידות קרביות בצה"ל. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

Kaplan, Danny (2006) The men we loved: Male friendship and nationalism in Israeli culture. New York and Oxford: Berghahn Books.

Kaplan, Danny (2003). Brothers and others in arms: The making of love and war in Israeli combat units. New York: Haworth Press.

.
 

מאמרים בכתבי עת

קפלן, דני (2011). ניתוח ניאו-מוסדי של עליית מוזיקה מזרחית "לייט" ברדיו הישראלי בשנים 1995-2010. סוציולוגיה ישראלית, י"ג 1, 135-159.

קופר יוני ודני קפלן (2010). כאשר הפרטי פוגש את הציבורי: הפוליטיקה של ההכרה בארגון לחינוך ושינוי חברתי של קהילת להט"ב. סוציולוגיה ישראלית, י"ב 1, 159-180.

קפלן, דני (2004). "האילמה בחשקי תבל": ארוטיקה שלאחר המוות בתפיסת הרעות הישראלית. תיאוריה וביקורת, 25, 123-142.

קפלן, דני. (2003). הבניית רגשות של לחימה כאתר מרכזי של "לאומיניות". סוציולוגיה ישראלית, ה' 1, 49-73.

 

Kaplan, Danny (2012). Institutionalized erasures: How global structures acquire national meanings in Israeli popular music. Poetics 40(3), 217-236. 

Kaplan, Danny and Amir Rosenmann (2012). Unit Social Cohesion in the Israeli Military as a Case Study of “Don't Ask Don't Tell.Political Psychology 33(4), 419-436.

Kaplan, Danny (2009). The songs of the siren: Engineering national time on Israeli radio. Cultural Anthropology 24(2), 313-345. 

Kaplan, Danny (2008). Commemorating a “suspended death”: Missing soldiers and national solidarity in Israel. American Ethnologist 35(3), 413-427.

Kaplan, Danny (2007). What can the concept of friendship contribute to the study of national identity? Nations and Nationalism 13(2), 225-244.

Kaplan, Danny (2007). Folk models of dyadic male bonds in Israeli culture. Sociological Quarterly 48 (1), 47-72.

Kaplan, Danny (2005). Public intimacy: Dynamics of seduction in male homosocial interactions. Symbolic Interaction 28 (4), 571-595

 

קפלן, דני (2013). תחנות מצב הרוח: מאפייני "השידור ההנצחתי" ברדיו בישראל. מגמות מ"ט (2) 256-232.

 

Almog, R., & Kaplan, D. (2015). The nerd and his discontent: The seduction community and the logic of the game as a geeky solution to the challenges of young masculinity. Men and Masculinities.

Fraiberg, Steve A., and Danny Kaplan (2015). Outsmarting the Nation, Together: Subversive Virtual Fraternity in the Israeli Men’s Magazine Blazer. Israel Studies Review 30(1), 42-65.

Amir Rosenmann and Danny Kaplan. (2014). Masculine body ideologies as a non-gynocentric framework for the psychological study of the male body. Body Image 11(4), 570–580.

Kaplan, Danny (2014). Jewish-Arab relations in Israeli Freemasonry: Between civil society and nationalism. Middle East Journal 68(3), 385-401.

Kaplan, Danny (2014). Freemasonry as a playground for civic nationalism. Nations and Nationalism, 20(3), 415-435.

Kaplan, Danny. (2014). The architecture of collective intimacy: Masonic friendships as a model for collective attachments. American Anthropologist 116(1), 81-93.

Kaplan, Danny and Amir Rosenmann. (2014). Toward an empirical model of male homosocial relatedness: An investigation of friendship in uniform and beyond. Psychology of Men and Masculinity 15(1), 12-21.

Kaplan, Danny (2013). Programming and editing as alternative models of music radio production. International Journal of Communication 7, 759-779.

 

.

קורסים

  • מבוא ללימודי גבריות
  • גבריות ושיח טיפולי (סדנת מחקר)
  • ייצוגי מגדר בשיח התקשורתי  
  • לאומיות, גבריות ורגשות

תחומי מחקר

*אבהות

*גבריות חדשה

*גבריות יאפית-צרכנית

*טקסי סולידריות לאומית

*פוליטיקה של חברות

*תקשורת ותרבות פופולארית

*מדיה חדשה ורשתות חברתיות