ראש המגמה ללימודי גבריות

פרופ' דני קפלן

דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 
תחום מחקר: 

קורות חיים

פרופ' דני קפלן ראש המגמה ללימודי גבריות בתוכנית ללימודי מגדר ומרצה במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. כמו-כן מנהל שותף במרכז בר-אילן לסוציולוגיה תרבותית. קפלן עוסק בחקר אידיאולוגיות של גבריות בדגש על גבריות חדשה, וחוקר מודלים של אבהות מעורבת בהשפעת מהפכת השיח הטיפולי. הוא עושה שימוש בשיטות מחקר איכותניות וכן בסקרים וניתוח כמותני.

כמו כן קפלן עוסק ברגשות קולקטיביים בדגש על הפוליטיקה של חברוּת ולאומיות. בשנים האחרונות הוא חוקר כיצד מנגנוני חברותיות של הדרה והכללה פועלים במגוון מועדונים ומוסדות חברתיים ומבססים סולידריות אזרחית-לאומית.

קפלן סיים דוקטורט בשנת 2003 בציון מעולה באוניברסיטת בן גוריון. שימש כחוקר אורח באוניברסיטת קולומביה ב-2006, ובמרכז לסוציולוגיה תרבותית באוניברסיטת ייל ב-2016. פרסם ספרים ומאמרים רבים בתחום של סולידריות לאומית, חברות גברית, הנצחה, תקשורת ותרבות פופולארית.

תחומי מחקר

פוליטיקה של חברות, מועדונים חברתיים וסולידריות לאומית ואזרחית

מודלים תרבותיים של אבהות

גבריות חדשה ואידיאולוגיות של גבריות

מדיה חברתית ואינטימיות פומבית

תקשורת, תרבות פופולארית ושיח טיפולי

פירסומים

רשימת פרסומים

ספרים   

Kaplan, Danny (2018). The nation and the promise of friendship: Building solidarity through sociability. New York: Palgrave Macmillan. https://www.academia.edu/36448970/The_Nation_and_the_Promise_of_Friendship_Building_Solidarity_through_Sociability

Kaplan, Danny (2006) The men we loved: Male friendship and nationalism in Israeli culture. New York: Berghahn Books.

Kaplan, Danny (2003). Brothers and others in arms: The making of love and war in Israeli combat units. New York: Routledge [former Haworth Press].

קפלן, ד. (1999). דויד, יהונתן וחיילים אחרים: על זהות, גבריות ומיניות ביחידות קרביות בצה"ל. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

 

מאמרים בכתב עת   

מאמרים בעברית

קפלן, דני (2013). תחנות מצב הרוח: מאפייני "השידור ההנצחתי" ברדיו בישראל. מגמות, מ"ט 2, 256-232.

קפלן, דני (2011). ניתוח ניאו-מוסדי של עליית מוזיקה מזרחית "לייט" ברדיו הישראלי בשנים 1995-2010. סוציולוגיה ישראלית, י"ג 1, 135-159.

קופר יוני ודני קפלן (2010). כאשר הפרטי פוגש את הציבורי: הפוליטיקה של ההכרה בארגון לחינוך ושינוי חברתי של קהילת להט"ב. סוציולוגיה ישראלית, י"ב 1, 159-180.

קפלן, דני (2004). "האילמה בחשקי תבל": ארוטיקה שלאחר המוות בתפיסת הרעות הישראלית. תיאוריה וביקורת, 25, 123-142.

קפלן, דני. (2003). הבניית רגשות של לחימה כאתר מרכזי של "לאומיניות". סוציולוגיה ישראלית, ה' 1, 49-73.

 

מאמרים באנגלית

Kaplan, Danny, and Efrat Knoll. (2019). A Cultural Model of Parenthood as Engineering: How Caregiving Fathers Construct a Gender-Neutral View of the Parent Role. Journal of Family Issues 40(3), 363 –389. https://www.academia.edu/37692804/A_Cultural_Model_of_Parenthood_as_Engineering_How_Caregiving_Fathers_Construct_a_Gender-Neutral_View_of_the_Parent_Role

 

Kaplan, Danny (2018). Social club sociability as a model for national solidarity. American Journal of Cultural Sociology 6(1), 1-36. https://www.academia.edu/28673713/Social_Club_Sociability_as_a_Model_for_National_Solidarity

Rosenmann, Amir, Danny Kaplan, Ruth Gaunt, Mariana Pinho, and Mor Guy (2018). Consumer masculinity ideology: Conceptualization and initial findings on men's emerging body concerns. Psychology of Men and Masculinity 19(2), 257-272.

Kaplan, Danny and Yoni Kupper (2017). Toward an Interaction-Centered Approach to Media Events: Mediated Public Intimacy on the Reality TV Show Big Brother. Journal of Communication 67(5), 758-780. https://www.academia.edu/35451114/Toward_an_Interaction-Centered_Approach_to_Media_Events_Mediated_Public_Intimacy_on_the_Reality_TV_Show_Big_Brother

Kaplan, Danny, Rosenmann, Amir, and Sara Shuhendler (2017). What about non-traditional masculinities? Toward a quantitative model of therapeutic New Masculinity ideology. Men and Masculinities 20(4), 393–426.

https://www.academia.edu/28683956/What_about_Non-Traditional_Masculinities_Toward_a_Quantitative_Model_of_Therapeutic_New_Masculinity_Ideology

Almog, Ran, and Danny Kaplan (2017). The nerd and his discontent: The seduction community and the logic of the game as a geeky solution to the challenges of young masculinity. Men and Masculinities 20(1), 27-48.

 Fraiberg, Steve A., and Danny Kaplan (2015). Outsmarting the Nation, Together: Subversive Virtual Fraternity in the Israeli Men’s Magazine Blazer. Israel Studies Review 30(1), 42-65.

Rosenmann, Amir and Danny Kaplan (2014). Masculine body ideologies as a non-gynocentric framework for the psychological study of the male body. Body Image 11(4), 570–580.

Kaplan, Danny (2014). Jewish-Arab relations in Israeli Freemasonry: Between civil society and nationalism. Middle East Journal 68(3), 385-401.

Kaplan, Danny (2014). Freemasonry as a playground for civic nationalism. Nations and Nationalism, 20(3), 415-435.

Kaplan, Danny (2014). The architecture of collective intimacy: Masonic friendships as a model for collective attachments. American Anthropologist 116(1), 81-93.

Kaplan, Danny and Amir Rosenmann (2014). Toward an empirical model of male homosocial relatedness: An investigation of friendship in uniform and beyond. Psychology of Men and Masculinity 15(1), 12-21.

Kaplan, Danny (2013). Programming and editing as alternative models of music radio production. International Journal of Communication 7, 759-779.

Kaplan, Danny (2012). Institutionalized erasures: How global structures acquire nationalmeanings in Israeli popular music. Poetics 40(3), 217-236. 

*This article won the Louis Guttman award for excelling articles in sociology (third place),

   awarded by the Israeli Sociological Association.

Kaplan, Danny and Orit Hirsch (2012). Marketing nationalism in the absence of state: Radio Haifa during the 2006 Lebanon War. Journal of Contemporary Ethnography 41(5), 495– 525.

Kaplan, Danny and Amir Rosenmann (2012). Unit Social Cohesion in the Israeli Military as a Case Study of “Don't Ask Don't Tell.Political Psychology 33(4), 419-436.              

Kupper, Yoni, and Danny Kaplan (2010). When the private meets the public: The politics of recognition in an LGBT organization for education and social change. Sociologya Israelit 12(1), 159-180. (Hebrew) 

Kaplan, Danny (2009). The songs of the siren: Engineering national time on Israeli radio. Cultural Anthropology 24(2), 313-345. 

Kaplan, Danny (2008). Commemorating a “suspended death”: Missing soldiers and national solidarity in Israel. American Ethnologist 35(3), 413-427.

Kaplan, Danny (2007). What can the concept of friendship contribute to the study of national identity? Nations and Nationalism 13(2), 225-244.

Kaplan, Danny (2007). Folk models of dyadic male bonds in Israeli culture. Sociological Quarterly 48 (1), 47-72.

 *This article won the Distinguished Contribution to Scholarship Award by the Midwest

   Sociological Society.

Kaplan, Danny, and Niza Yanay (2006). Fraternal friendship and commemorative desire. Social Analysis 50 (1), 127-146.

Kaplan, Danny (2005). Public intimacy: Dynamics of seduction in male homosocial interactions. Symbolic Interaction 28 (4), 571-595. 

 *This article won the best article in qualitative methods award by the Association for the Study

   of the Multidimensional Person.

Kaplan, Danny, and Eyal Ben-Ari (2000). Brothers and others in arms: Managing gay identity in combat units of the Israeli army. Journal of Contemporary Ethnography 29 (4), 396-432.

קורסים

מבוא ללימודי גבריות  - סילבוס

אבהות חדשה - סילבוס

תקשורת תרבות ומגדר

מדיה חברתית ומגדר - סילבוס

לאומיות, גבריות ורגשות

אמצעי התקשורת

פרופ' דני קפלן, ראש המרכז ללימודי גבריות באוניברסיטת בר-אילן, בתכנית הבוקר של פאולה וליאון בערוץ 12

https://www.youtube.com/watch?v=XWjjNrJnBZY