מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ב

מערכת שעות תשפ"ב

מערכת שעות התכנית ללימודי מגדר –שנה"ל תשפ"ב (יתכנו שינויים בהמשך)

שנה א' – ימי שלישי

סמסטר א':

שעה

שם קורס

מס' קורס

מרצה

8-10

פסיכולוגיה ומגדר

קורס בחירה

27-914-01

ד"ר מור אלפא

8-10

מגדר וחינוך פורמלי ובלתי פורמלי

קורס בחירה

27-952-01

ד"ר עליזה פרנקל

10-12

מגדר וחברה – מבוא לתיאוריות פמיניסטיות

חובה לכל המסלולים

27-923-01

פרופ' אורנה ששון-לוי

12-14

תרבות ומגדר

חובה למסלול המחקרי

27-929-01

יערה רוזוליו

12-14

מפגשים עם השטח

חובה למסלול שטח

אחת לשבועיים

27-971-01

רחל לוי-הרץ

(מרצות אורחות)

14-16

אוריינות אקדמית

חובה לכל המסלולים

27-961-01

יעל בר-צדק

מעגלי שיח

חובה לכל המסלולים

אחת לחודש

27-972-01

ד"ר רונית עיר-שי

16-18

מבוא ללימודי גבריות

קורס בחירה

27-990-01

פרופ' דני קפלן

16-18

מבט פמיניסטי על נשים במזה"ת

קורס בחירה

27-9700-01

ד"ר אבתסאם ברכאת

18-20

גברים ושינוי: במרחב האישי, הבין-אישי והחברתי

קורס בחירה

27-9930-01 

ד"ר יאיר אפטר

18-20

מרחב, מיניות ומגדר

קורס בחירה

27-9660-01

ד"ר גילי הרטל

 

סדנה מרוכזת למסלול מגדר בשטח שנה א' –  בחופשה שבין הסמסטרים:

 

עבודה עם נערות מפרספקטיבה פמיניסטית

 

27-988-01

ד"ר סיגל אופנהיים שחר

סדנה מרוכזת למסלול שטח שנה א' – תתקיים בחופשת הסמסטר

 

שנה א' סמסטר ב':

 

שעה

שם קורס

מס' קורס

מרצה

8-10

תרבות ומגדר - המשך מסמס' א'

חובה למסלול המחקרי

27-929-01

יערה רוזוליו

8-10

מגדר ומדינת רווחה

חובה למסלול שטח

27-965-01

ד"ר ענת הרבסט-דבי

10-12

מגדר וחברה – מבוא לתיאוריה פמיניסטית

המשך מסמס' א'

חובה לכל המסלולים

27-923-01

פרופ' אורנה ששון-לוי

12-14

מתודולגיה פמיניסטית – שיעור  (מחקרי)

חובה למסלול המחקרי

27-9080-01

ד"ר גילי הרטל

12-14

 

מתודולוגיה פמיניסטית - שיעור (שטח)

חובה למסלול שטח

27-908-06

יעל בר-צדק

14-16

היהדות לאור הביקורת המגדרית

חובה לכל המסלולים

27-986-01

ד"ר רונית עיר-שי

16-18

הדרכת דוקטורט

חובה למסלול ד"ר

27-926-01

ד"ר רונית עיר-שי

16-18

הדרכת MA

חובה למסלול תזה

27-924-01

פרופ' דני קפלן

16-18

סדנת גיבוש פרוייקטים למסלול שטח

חובה למסלול שטח

27-9601-01

ד"ר גלי סמבירא

18-20

מתודולגיה פמיניסטית  - תרגיל

חובה למסלול המחקרי

אחת לשבועיים

27-9080-02

יעל בר-צדק

18-20

מעגלי שיח

חובה לכל המסלולים

אחת לחודש

27-972-01

ד"ר רונית עיר-שי

18-20

קולוקוויום מחלקתי

חובה לכל המסלולים

אחת לשלושה שבועות

27-940-01

ד"ר ענת הרבסט-דבי

 

סדנה מרוכזת למסלול מגדר בשטח שנה א' (בחופשת הקיץ):

סדנה לכתיבת נייר מדיניות

27-983-01

 

 

ד"ר ענת הרבסט - דבי

סדנה מרוכזת למסלול שטח. תתקיים בחופשת הקיץ

 

שנה ב' – ימי רביעי

סמסטר א':

שעה

שם קורס

מס' קורס

מרצה

8-10

החממה לאקטיביזם פמיניסטי

סמינריון חובה למסלול שטח

27-9600-01

ד"ר גילי הרטל

 ורחל לוי הרץ

8-10

סדנת ד"ר ב'

הדרכת חובה למסלול ד"ר

אחת לשבועיים

27-9260-01

ד"ר רונית עיר-שי

 

10-12

רב תרבותיות, רלטיביזם תרבותי וזכויות אדם

סמינריון שנתי

27-987-01

ד"ר רונית עיר-שי

10-12

משפט, קולנוע ומגדר

קורס בחירה

27-968-01

ד"ר אורית גן

12-14

פרספקטיבות עכשוויות בנוגע ללימודי נערוּת (Girlhood Studies), גוף ומיניות

 קורס בחירה

27-9150-01

רחל לוי-הרץ

12-14

אימהות - בין אמא כאדם, לאמא אדמה    

קורס בחירה

27-9180-01

פרופ' רבקה תובל-משיח

14-16

מתיאוריה לפוליטיקה קווירית      

קורס בחירה

27-9100-01

ד"ר גילי הרטל

14-16

המשפחה במרחב החינוכי

קורס בחירה

27-9170-01

סיניאל עתאמנה

16-18

מתודולוגיה פמיניסטית – קורס מתקדם (שיעור)

חובה למסלול המחקרי

27-994-01

ד"ר גילי הרטל

18-20

מתודולוגיה פמיניסטית – קורס מתקדם  (תרגיל)

חובה למסלול המחקרי

אחת לשבועיים

27-994-02

יעל בר-צדק

 

18-20

קולוקוויום מחלקתי

חובה לכל המסלולים

אחת לשלושה שבועות

27-939-01

ד"ר רונית עיר-שי

 

סדנה מרוכזת למגדר בשטח שנה ב' (בחופשת שבין הסמסטרים):

מנהיגות פמיניסטית

 

27-956-01

ד"ר סיגל אופנהיים שחר

 

סדנה מרוכזת למסלול מגדר בשטח שנה ב'. תתקיים בחופשת הסמסטר

 

שנה ב' ומעלה סמסטר ב':

שעה

שם קורס

מס' קורס

מרצה

8-10

שוויון, משפט ומגדר: דילמות ואתגרים     

קורס בחירה

27-9800-01

ד"ר אורית גן

8-10

כסף, כוח ויחסים משפחתיים

קורס בחירה

27-921-01

ד"ר ענת הרבסט

10-12

החממה לאקטיביזם פמיניסטי

סמינריון חובה מסלול שטח

27-9600-01

ד"ר גילי הרטל

ורחל לוי הרץ

10-12

נופלות מחוץ לזמן: פרספקטיבות פמיניסטיות

על זמן וזמניות  

קורס בחירה

27-9160-01

יעל בר-צדק

12-14

פמיניזמים מזרחיים - בין המקומי לגלובלי

סמינריון סמס' כפול

27-9610-01

ד"ר יאלי השש

12-14

 

אבהות – המהפיכה המתמהמהת

קורס בחירה

27-9020-01

פרופ' דני קפלן

14-16

פמיניזמים מזרחיים - בין המקומי לגלובלי 

סמינריון סמס' כפול

27-9610-01

ד"ר יאלי השש

 

14-16

הדרכת מחקר לד"ר ב'

הדרכת חובה למסלול ד"ר

אחת לשבועיים

27-9260-01

ד"ר רונית עיר-שי

 

16-18

רב תרבותיות, רלטיביזם תרבותי, זכויות אדם ומגדר

סמינריון – המשך מסמסטר א'

27-987-01

ד"ר רונית עיר-שי

18-20

בנים, גבריות וחינוך לשוויון מגדרי

קורס בחירה

27-9000-01

ד"ר ירון שוורץ

 

קורס מתוקשב חלקית, מפגשים בודדים בימי שישי

נערים ונערות, מגדר ומיניות

קורס בחירה

27-997-01

ד"ר ירון שוורץ

 

סדנה מרוכזת למסלול מגדר בשטח שנה ב' (בחופשת הקיץ):

 

כלים קבוצתיים להתערבות עם גברים

חובה למסלול שטח

 

27-9920-01

ד"ר יאיר אפטר

סדנה מרוכזת למסלול שטח. תתקיים בחופשת הקיץ