תואר שני במגדר באוניברסיטת בר אילן - מסלול מחקרי

המסלול המחקרי מיועד לסטודנטיות.ים הרוצות לערוך מחקר בתחומים הקשורים בלימודי המגדר והוא מכשיר את הסטודנטיות.ים להבנה עמוקה של במגוון תחומים ולכתיבה של עבודת תזה.

התכנית המוצעת כוללת 17 שעות שנתיות והיא מורכבת מקורסי חובה: קורסי ליבה וקורסי מתודולוגיה; ומקורסי בחירה מתוך רשימה רחבה ומגוונת של קורסים הניתנים במסגרת התוכנית ובמסגרת המחלקות השונות באוניברסיטה. כמו כן, על הסטודנט.ית להשתתף בשני סמינריונים ובהדרכת מחקר לתואר שני.

במסגרת המסלול המחקרי ניתן גם לקחת קורסים בלימודי גבריות, כפי שניתן להתרשם בקישור הבא:

המרכז ללימודי גבריות

מבנה תכנית הלימודים:

א.   קורסי ליבה חובה  (6 ש"ש): מטרתם להקנות ידע וליצור בסיס רחב להבנת מהות הדיון המגדרי. רשימת קורסי הליבה: תיאוריות פמיניסטיות, תרבות ומגדר, היהדות לאור הביקורת הפמיניסטית, סדנאות מחקר.

ב.   קורס מתודולוגיה (2 ש"ש): קורס שיטות מחקר פמיניסטיות- הרצאה ותרגול. 

ג.    קורסי בחירה (6 ש"ש): מתוך הקורסים המוצעים בכל מסלולי התוכנית.

ד.   סמינריונים (4 - 3 ש"ש): מתוך הסמינריונים המוצעים בשנה ב'.

 

לרשימת הקורסים לשנת תשפ"א

תנאי קבלה:

ציון 86 ומעלה בתואר הראשון.

 

ידיעת שפות:

אנגלית לתואר שני.

בנוגע לפרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאיות.ים יש ללחוץ כאן ולגלול את העמוד למידע לתואר שני. 
 

לימודי יהדות:

 על-פי הדרישות הכלליות לתואר השני.