תואר שני מחקרי

המסלול המחקרי מיועד לסטודנטים/יות הרוצים להרחיב את האופק המחקרי בתחום לימודי המגדר והוא מכשיר את הלומד/ת להבנה עמוקה של הנושא ולכתיבה עבודת תזה.

התכנית המוצעת כוללת 17 שעות שנתיות. היא מורכבת מקורסי ליבה וקורסי מתודולוגיה שהם חובה, ומקורסי בחירה מתוך רשימה רחבה של קורסים הניתנים במסגרת התכנית ובמסגרת המחלקות השונות באוניברסיטה. כמו כן, על התלמיד/ה להשתתף בשני סמינריונים ובהדרכת מחקר לתואר שני.

במסגרת המסלול המחקרי ניתן גם לקחת קורסים בלימודי גבריות:

/files/gender/shared/ltr_mgdr_-_hmrkz_llymvdy_gbryvt.docx

מבנה תכנית הלימודים

א.   קורסי ליבה חובה  (6 ש"ש): מטרתם להקנות ידע וליצור בסיס רחב להבנת מהות הדיון המגדרי. הקורסים הם: תאוריות פמיניסטיות, תרבות ומגדר, היהדות לאור הביקורת הפמיניסטית,סדנאות מחקר.

ב.   קורס מתודולוגיה (2 ש"ש): קורס שיטות מחקר פמיניסטיות- הרצאה ותרגיל 

ג.    קורסי בחירה (6 ש"ש): מתוך הקורסים המוצעים בכל מסלולי התכנית ומגמותיה.

ד.   סמינריונים (4- 3ש"ש): מתוך הסמינרים המוצעים בשנה ב'.

תנאי קבלה:

ציון 86 ומעלה בתואר הראשון.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני.

(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – יש ללחוץ כאן ולגלול את העמוד למידע לתואר שני)
 

לימודי יהדות

 על-פי הדרישות הכלליות לתואר השני.