הרשמה לתארים מתקדמים בלימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן

תואר שני בלימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן

הגשת בקשת ההרשמה לתואר שני במגדר ואת המסמכים הדרושים באתר.

תשובות בעניין הקבלה יישלחו בדוא"ל.

תנאי הסף לקבלה:

תנאי קבלה למסלול "מגדר בשטח": ממוצע של 80 ומעלה בלימודי התואר הראשון.

תנאי קבלה למסלול מחקרי במגדר הכולל כתיבת תזה: ממוצע של 86 ומעלה בתואר הראשון.

להרשמה

טפסי הרשמה

לחישוב סיכויי קבלה

 

תואר שלישי בלימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן

ההרשמה מתבצעת באינטרנט.

לפרטים נוספים ניתן לעיין בחוברת פרטי מידע.

תנאי קבלה לדוקטורט: 

ציון מינימלי 90 בתזה וממוצע מינימלי של 88 בלימודי התואר השני. הקבלה היא על בסיס תחרותי ועל כן עמידה בתנאי הסף המינימליים לא מבטיחה קבלה ללימודי דוקטורט בתוכנית.

להרשמה

טפסי הרשמה