סיכויי קבלה

 

תואר שני

תנאי הסף לקבלה

תנאי קבלה למסלול "מגדר בשטח" – ממוצע של 80 ומעלה בלימודי התואר הראשון.

תנאי קבלה למסלול מחקרי הכולל כתיבת תזה – ממוצע של 86 ומעלה בתואר הראשון.

 

לחישוב סיכויי קבלה

 

תואר שלישי

תנאי קבלה לדוקטורט – ציון מינימלי 90 בתזה וממוצע מינימלי של 88 בלימודי התואר השני. הקבלה היא על בסיס תחרותי ועל כן עמידה בתנאי הסף המינימליים לא מבטיחה קבלה ללימודי דוקטורט בתוכנית.