עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון תחום תואר סטודנט/ית מנחה
2005 השתתפות נשים בתהליך אוסלו מדינה ולאום MA שרי אהרוני
2005 סוגיות מגדריות בעבודות וידאו ארט של אמניות עכשוויות אמנות MA נועה ליברמן ד"ר חוה ברונפלד- שטיין
2005 "בת ישראל"- מיתוס ומציאות דימויי האישה הגלותית בכתבי חלוצות העלייה השנייה מדינה ולאום MA מאיה מתניה שפיגלר פרופ' גרשון בקון
2005 שוויון או כבוד: מהות הפגיעה של ההטרדה המינית משפט MA שירן כרמלי
2005 שינויים בחוויה המינית ובטיב מערכת היחסים הזוגית במהלך הריון משפט MA שגיב רייס דפנה
2005 כפיה בדיני חוזים- מפגם ברצון לפערי כוחות משפט MA אורית גיירמן ד"ר שחר ליפשיץ
2005 השפעת הפרקטיקות הפוליטיות וה"בטחוניות" בתקופת הממשל הצבאי על הבניית הזהות הגברית אצל הגברים הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל גבריות MA ערין הווארי פרופ' אורנה ששון-לוי
2005 נשים מחדשות ניהול – מתיאוריות לפרקטיקות ניהול פמיניסטיות אצל נשים מנהלות בישראל ניהול ומנהיגות MA גליה שילוח פרופ' רונית קרק
2005 "בתוך קדרות הענן, שם נמצאות טיפות הגשם המצמיחות"? הבניית משמעות בצל אבדן: סיפוריהן של מפונות גוש קטיף שכול ואבדן MA יפעת קדם פרופ' רבקה תובל-משיח
2005 גבולות בלא-נחת: ביקורת פסיכואנליטית של מושג הגבול בריאות ורפואה MA מיה מוכמל פרופ' טובה כהן