עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון תחום תואר סטודנט/ית מנחה
2007 משפט, מגדר וזיכרון קולקטיבי (בכתיבה) משפט Ph.D הילה חג'ג' פרגו
2007 השיח המיני הגברי בספר חסידים גבריות MA איל לוינסון
2006 זכות הצבעה לנשים בתחילת המאה ה-20
משפחה
דת ודתיות
BA יורם אלפר ד"ר שאול שאולי
2006 אחרות משמעותיות: סיפורי חיים של נשים נשואות שבחרו לחיות כלסביות להט"ב MA רות פרסר פרופ' רבקה תובל-משיח
2006 ייצוגי מהגרות עבודה בקולנוע ובטלויזיה 2000-2010 האחר/אחרוּת MA זוהר זר
2006 נשים כותבות "אחרת": כתיבתן של נשים דור שני במערב אמנות Ph.D אפי אהרון פרופ' טובה כהן
2006 תפיסתן המגדרית של הגננות הראשונות כפי שהיא משתקפת בכתב העת גננו אמנות MA כהן צופיה ד"ר טובה הרטמן
2006 התנסות של נשים פלסטיניות בישראל בטכנולוגיות הרבייה החדשות מין ומיניות MA הימת זועבי ד"ר לריסה רמניק
2006 אינוס כעבירה של אחריות קפידה בבית הדין מין ומיניות MA הילה חג'ג' פרגו ד"ר אורית קמיר
2006 כבר לא חרדות למקצוע: עורכות דין חרדיות בישראל משפט MA רינת חורי