עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון תחום תואר סטודנט/ית מנחה
2018 חוצות גבולות: מהגרות עבודה בקולנוע 2011-2001 תקשורת Ph.D זוהר זר
2018 "שחורה אני ונאווה"- קריאה מגדרית בדרשותיו של רבי שניאור זלמן מלאדי. דת ודתיות MA יעקב אשבל ד"ר רונית עיר- שי
2018 אלימות כלפי נשים בקהילות יוצאי אתיופיה: תרבות הקהילה, תכניות לפעולה בתחום וביצועי הממסד. משפחה Ph.D מיכל היישריק פרופ' אורלי בנימין
2018 בין גוף לחברה: מיניות נשית בחברה הדתית- לאומית. מין ומיניות Ph.D מיכל פרינס פרופ' אורלי בנימין
2018 הקשר בין לידות חירום לבין תגובות פוסט טראומטיות. בריאות ורפואה MA נעמה גולדמן-איינהורן
2017 בחרות וגבריות בחברה היהודית באשכנז בימי הביניים גבריות Ph.D איל לוינסון ד"ר אלישבע באומגרטן
2017 "מרב מיכאלי אמרה פעם.." : שיחים אודות נשים ונשיות בקרב אברכים ליטאים צעירים. דת ודתיות MA טלי פרקש ד"ר רונית עיר- שי
2017 "אימהות חסרה?"- אימהות מדברות על גידול ילדים יחידים בישראל. משפחה MA ליאור מור פרופ' אורלי בנימין
2017 "הספסל הולך ומתארך": קריאה פמיניסטית ממוקדת-גוף של החינוך הגופני בישראל. חינוך Ph.D אורנית רמתי דביר פרופ' אורלי בנימין
2017 בחרות וגבריות בחברה היהודית באשכנז בימי הביניים. אחר Ph.D איל לוינסון ד"ר אלישבע באומגרטן