עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון תחום תואר סטודנט/ית מנחה
2011 אבהות ושיח טיפולי גבריות Ph.D סוננברג ניר פרופ' דני קפלן
2011 מאקטיביזם שטח לאקטיביזם רשת: תוצרים מכוונים ולא מכוונים של מחאה פמיניסטית ביישומים חברתיים ברשת אקטיביזם חברתי Ph.D אהרוני-ליר שלומית
2011 להיעשות יודעת – ניכוס ידע ומעמד על ידי נשים דתיות הלומדות תלמוד על מנת ללמד חינוך MA רותי פויכטונגר
2011 מפתולוגיה לטיפולוגיה בחקר קשיי הקריאה: מחקר ביקורתי על גישות קוגניטיביות בהתייחס ליכולות סימולטניות ולחולשות סדרתיות חינוך Ph.D מיכל רבינוביץ'- אבנון ד"ר רז חן מוריס
2011 להיעשות יודעת – ניכוס ידע ומעמד על ידי נשים דתיות הלומדות תלמוד על מנת ללמד תעסוקה ועבודה MA רותי פויכטונגר
2011 התנסויותיהן של נשים פלסטיניות בטכנולוגיות הרבייה החדשות מדינה ולאום MA הימת זועבי ד"ר לריסה רמניק
2011 התנסויותיהן של נשים פלסטיניות בטכנולוגיות הרבייה החדשות מדינה ולאום MA הימת זועבי ד"ר לריסה רמניק
2011 מחקר נרטיבי של סיפורי פרידה לסביים להט"ב Ph.D רות פרסר פרופ' אורלי בנימין
2009 חובות ההורים לילדיהם במחשבת חז"ל – פרספקטיבה מגדרית משפחה MA יהודית מילר זמיר ד"ר רונית עיר- שי
2009 חוויות המיניות של נשים דתיות-לאומיות נשואות משפחה MA גלי נהרי ד"ר טובה הרטמן