עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון תחום תואר סטודנט/ית מנחה
2009 פעילות למען עגונות אקטיביזם חברתי Ph.D תניא ציון ד"ר טובה הרטמן
2009 סיפורי חיים של מנהלות בתי ספר: הבנייה, עיצוב והתפתחות של זהות מנהיגותית, בראייה מגדרית חינוך Ph.D חייתה נוריאל מזרחי
2009 פרדוקס מרכז הערכה לאיתור פוטנציאל ניהולי: כיצד 'חליפת מנהלים' שנתפרה במיוחד לנבחן גבר, מתאימה באותה מידה, ולעיתים אף יותר, לאישה נבחנת? תעסוקה ועבודה Ph.D ורדה ויזל פרופ' רונית קרק
2009 In Their own Voice: The Jewish and Feminust Identities of Jewish Afademic Women אחר Ph.D ג'ניפר רוסקיס
2009 תפיסתן המגדרית של הגננות הראשונות כפי שהיא משתקפת בכתב העת- "גננו" חינוך BA צופית כהן ד"ר טובה הרטמן
2008 צמתים בחייה של אם: חוותיהן של אימהות עת שבנותיהן עומדות להינשא משפחה MA שלי גולדמן ד"ר טובה הרטמן
2008 אבא אחרת: התבוננות על אבהות בישראל מתוך חוויות האבהות של אבות במבני משפחה חדשים משפחה Ph.D אפרת קנול פרופ' דני קפלן
2008 כינון זהויות מגדריות אתניות של צאצאים למשפחות מעורבות אתנית האחר/אחרוּת MA עליזה פרנקל פרופ' אורנה ששון-לוי
2008 מעורב ישראלי האחר/אחרוּת Ph.D לפיד צחית
2008 אבא אחרת: התבוננות על אבהות בישראל מתוך חוויות האבהות של אבות במבני משפחה חדשים. גבריות Ph.D אפרת קנול פרופ' דני קפלן