עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון תחום תואר סטודנט/ית מנחה
2007 פרספונה עולה מן השאול: כינון זהויות נשיות במיתוס היווני אמנות MA יונת קופולובסקי-פישר
2007 השיח המיני הגברי בספר חסידים מין ומיניות MA איל לוינסון
2007 מהי החוויה הרוחנית של מחזור האשה? וכיצד הנידה תורמת להעצמה נשית מין ומיניות MA שרית מואס
2007 משפט, מגדר וזיכרון קולקטיבי (בכתיבה) משפט Ph.D הילה חג'ג' פרגו
2006 זכות הצבעה לנשים בתחילת המאה ה-20
משפחה
דת ודתיות
BA יורם אלפר ד"ר שאול שאולי
2006 אחרות משמעותיות: סיפורי חיים של נשים נשואות שבחרו לחיות כלסביות להט"ב MA רות פרסר פרופ' רבקה תובל-משיח
2006 ייצוגי מהגרות עבודה בקולנוע ובטלויזיה 2000-2010 האחר/אחרוּת MA זוהר זר
2006 נשים כותבות "אחרת": כתיבתן של נשים דור שני במערב אמנות Ph.D אפי אהרון פרופ' טובה כהן
2006 תפיסתן המגדרית של הגננות הראשונות כפי שהיא משתקפת בכתב העת גננו אמנות MA כהן צופיה ד"ר טובה הרטמן
2006 התנסות של נשים פלסטיניות בישראל בטכנולוגיות הרבייה החדשות מין ומיניות MA הימת זועבי ד"ר לריסה רמניק