עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון תחום תואר סטודנט/ית מנחה
2006 אינוס כעבירה של אחריות קפידה בבית הדין מין ומיניות MA הילה חג'ג' פרגו ד"ר אורית קמיר
2006 כבר לא חרדות למקצוע: עורכות דין חרדיות בישראל משפט MA רינת חורי
2006 חוויית ההורות בקרב גברים ונשים שהם מטפלים עיקריים ומידת השפעתם של גורמים ממתנים גבריות MA יהלום דידי ד"ר רותי גונט
2006 תלות ועצמאות כלכלית בהיסטורית העבודה של בעלות עסקים זעירים בישראל ניהול ומנהיגות MA לכטר רות פרופ' אורלי בנימין
2006 לשמוע/להשמיע קול: עולם העבודה והתעסוקה של נשים חירשות תעסוקה ועבודה Ph.D אירית דלומי-תורתי ד"ר טובה הרטמן
2006 הבניית גיל המעבר הנשי בשיח הישראלי – רפואי הפופולרי בריאות ורפואה MA רונית ליברמנש ורדי ד"ר לריסה רמניק
2005 זכותן וחלקן של נשים מוסלמיות בירושת הוריהן- עיון מחודש משפחה MA סאידה מוחסן בידאסי
2005 אמביוולנציה בחווייתה של האם כלפי ילדה: שניות ושניים בקשר שבין אם וילד משפחה MA שירית גורמן פרופ' רבקה תובל-משיח
2005 פלסטיניות מהגרות בתוך עמן- כיצד נשים פלסטיניות במדינת ישראל חוות את ההגירה שלהן עם הנישואין? האחר/אחרוּת MA ליליאן אבו-טאביח פרופ' אורנה ששון-לוי
2005 אמהות לסבית להט"ב Ph.D מלשקוביץ נבו שירה פרופ' רבקה תובל-משיח