קורסים וסילבוסים

מערכת שעות התוכנית ללימודי מגדר –שנה"ל  תשפ"א

   שנה א' – יום שני

סמסטר א':

שעה

שם קורס

מס' קורס

שם המרצה

סילבוס

8-10

פסיכולוגיה ומגדר

קורס בחירה

27-914-01

ד"ר מור אלפא

 פסיכולוגיה ומגדר

8-10

מגדר וחינוך פורמלי ובלתי פורמלי

קורס בחירה

27-952-01

ד"ר עליזה פרנקל

מגדר וחינוך פורמלי ובלתי פורמלי

10-12

תרבות ומגדר

חובה למסלול המחקרי

27-929-01

ד"ר מירי רוזמרין

תרבות ומגדר

10-12

מגדר ומדינת רווחה

חובה למסלול שטח

27-965-01

ד"ר ענת הרבסט-דבי

 מגדר ומדינת רווחה

12-14

אוריינות אקדמית

חובה לכל המסלולים

27-961-01

יעל בר-צדק

 אוריינות אקדמית

14-16

מבוא ללימודי גבריות

קורס בחירה

27-990-01

פרופ' דני קפלן

 מבוא ללימודי גבריות

14-16

מבט פמיניסטי על נשים במזה"ת

קורס בחירה

27-9700-01

ד"ר אבתסאם ברכאת

מבט פמיניסטי על נשים במזרח התיכון

16-18

מגדר וחברה –  מבוא לתיאוריה פמיניסטית

חובה  לכל המסלולים

 

27-923-01

פרופ' אורנה ששון-לוי

 

 מגדר וחברה

 

יום שישי – קורסים מקוונים בסמסטר א'

 

8-10

גברים ושינוי: במרחב האישי, הבין-אישי והחברתי

קורס בחירה

27-9930-01 

ד"ר יאיר אפטר

 גברים ושינוי

8-10

מרחב, מיניות ומגדר

קורס בחירה

27-9660-01

ד"ר גילי הרטל

 מרחב מיניות ומגדר

 

סדנה מרוכזת למגדר בשטח שנה א' –  בחופשה שבין הסמסטרים:

 

סדנה לכתיבת נייר מדיניות

27-983-01

 

 

ד"ר ענת הרבסט - דבי

סדנה מרוכזת למסלול שטח. תתקיים בחופשת הסמסטר

 כתיבת נייר מדיניות

 

שנה א' סמסטר ב':

 

שעה

שם קורס

מס' קורס

שם המרצה

סילבוס

8-10

תרבות ומגדר

חובה למסלול מחקרי – המשך מסמס' א'

27-929-01

ד"ר מירי רוזמרין

 תרבות ומגדר

10-12

היהדות לאור הביקורת המגדרית

חובה לכל המסלולים

27-986-01

ד"ר רונית עיר-שי

 יהדות ומגדר

12-14

מתודולגיה פמיניסטית (מחקרי)

חובה למסלול מחקרי 

27-9080-01

ד"ר גילי הרטל

 מתודולוגיה פמיניסטית מחקרי

12-14

מתודולוגיה פמיניסטית (שטח)

חובה למסלול שטח

27-908-06

יעל בר-צדק

 מתודולוגיה פמיניסטית שטח

14-16

הדרכת דוקטורט

חובה לד"ר

27-926-01

ד"ר רונית עיר-שי

 

הדרכת MA

חובה לתזה

27-924-01

פרופ' דני קפלן

 

סדנת גיבוש פרוייקטים למסלול שטח

חובה למסלול שטח

27-9601-01

ד"ר רותי ברזילי-לומברוזו

 

16-18

מגדר וחברה – המשך מסמס' א'

חובה לכל המסלולים

27-923-01

פרופ' אורנה ששון-לוי

 

18-20

תרגיל מתודולגיה פמיניסטית

חובה למסלול המחקרי

פעם בשבועיים

27-9080-02

יעל בר-צדק

 

18-20

קולוקוויום מחלקתי

חובה לכל המסלולים

27-940-01

אחת לשלושה שבועות

 

 

 

סדנה מרוכזת למגדר בשטח שנה א' (בחופשת הקיץ):

 

עבודה עם נערות מפרספקטיבה פמיניסטית

 

27-988-01

ד"ר סיגל אופנהיים שחר

סדנה מרוכזת למסלול שטח שנה א' – תתקיים בחופשת הקיץ

 

 

שנה ב' ומעלה – יום רביעי

סמסטר א' :

 

שעה

שם קורס

מס' קורס

שם המרצה

 

8-10

בין האישי לחברתי– סוגיות נבחרות בתיאוריה ובפרקטיקה של אלימות מגדרית

סמינריון בחירה

27-9200-01

ד"ר רותי ברזילי-לומברוזו

 

10-12

החממה לאקטיביזם פמיניסטי

סמינר חובה מסלול שטח

27-9600-01

ד"ר גילי הרטל

החממה לאקטיביזם פמיניסטי

10-12

הגוף-פרספקטיבות פמיניסטיות      

קורס בחירה

27-9710-01

ד"ר מירי רוזמרין

הגוף - פרספקטיבות פמיניסטיות

12-14

רב תרבותיות, רלטיביזם תרבותי, זכויות אדם ומגדר

סמינריון בחירה

27-987-01

ד"ר רונית עיר-שי

רב תרבותיות

12-14

הדרכת ד"ר ב'

חובה לדוקטורנטיות

27-9260-01

ד"ר מירי רוזמרין

 

12-14

כסף, כוח ויחסים משפחתיים

קורס בחירה

27-921-01

ד"ר ענת הרבסט-דבי

כסף כח ויחסים משפחתיים

14-16

מתיאוריה לפוליטיקה קווירית

קורס בחירה

27-9100-01

ד"ר גילי הרטל

מתאוריה לפוליטיקה קווירית

14-16

"לגופן של נשים": סוגיות בפריון, דת, מגדר ואתיקה            

קורס בחירה

27-950-01

ד"ר רונית עיר-שי

לגופן של נשים

16-18

אבהות חדשה: המהפכה המתמהמהת

קורס בחירה

27-9020-01

פרופ' דני קפלן

אבהות חדשה

16-18

מתודולוגיה פמיניסטית מתקדמת

חובה למסלול מחקרי

27-994-01

ד"ר גילי הרטל

מתודולוגיה פמיניסטית מתקדמת

18-20

מתודולוגיה פמיניסטית מתקדמת

תרגיל חובה למסלול המחקרי

(פעם בשבועיים)

27-994-02

יעל בר-צדק

 

18-20

משפט, קולנוע ומגדר

קורס בחירה

27-968-01

ד"ר אורית גן

משפט קולנוע ומגדר

18-20

קולוקוויום מחלקתי

חובה לכל המסלולים

27-939-01

אחת לשלושה שבועות

 

 

 

סמינריון סימסטריאלי בלמידה מרחוק ביום שישי:

 

08:00 – 11:30

  "פמיניזמים מזרחיים: בין המקומי לגלובלי" (סמינריון בחירה)

27-9610-01 

ד"ר יאלי השש

פמיניזמים מזרחיים

 

 

 

סדנה מרוכזת למגדר בשטח שנה ב' (בחופשת שבין הסמסטרים)':

 

מנהיגות פמיניסטית

27-956-01

ד"ר סיגל אופנהיים שחר

סדנה מרוכזת למסלול מגדר בשטח שנה ב'. תתקיים בחופשת הסמסטר

 

 

 

 

 

שנה ב'-סמסטר ב':

 

 

שעה

שם קורס

מס' קורס

שם המרצה

 

8-10

בין האישי לחברתי– סוגיות נבחרות בתיאוריה ובפרקטיקה של אלימות מגדרית

סמינריון בחירה

27-9200-01

ד"ר רותי ברזילי-לומברוזו

 

8-10

שוויון, משפט ומגדר: דילמות ואתגרים   

קורס בחירה

27-9800-01

ד"ר אורית גן

שוויון משפט ומגדר

10-12

החממה לאקטיביזם פמיניסטי

סמינר חובה מסלול שטח

27-9600-01

ד"ר גילי הרטל

 

12-14

מאפייניה של תרבות האונס:

בין משפט לחברה

קורס בחירה

27-913-01

ד"ר רונית עיר-שי

מאפייניה של תרבות האונס

12-14

אימהות ופמיניזם

קורס בחירה

27-909-01

ד"ר מירי רוזמרין

אימהות ופמיניזם

14-16

נערים ונערות, מגדר ומיניות

קורס בחירה

27-997-01

ד"ר ירון שוורץ

נערים ונערות מגדר ומיניות

14-16

לעבר עולם אחר - פמיניזם, מוסר וחזון חברתי

קורס בחירה

27-9810-01

ד"ר מירי רוזמרין

לעבר עולם אחר

16-18

רב תרבותיות, רלטיביזם תרבותי, זכויות אדם ומגדר

סמינריון בחירה

27-987-01

ד"ר רונית עיר-שי

 

18-20

בנים, גבריות וחינוך לשוויון מגדרי

קורס בחירה

27-9000-01

ד"ר ירון שוורץ

בנים גבריות וחינוך לשוויון מגדרי

 

 

 

סדנה מרוכזת למגדר בשטח שנה ב' (בחופשת הקיץ) :

 

כלים קבוצתיים להתערבות עם גברים

 

 

27-9920-01

ד"ר יאיר אפטר

סדנה מרוכזת למסלול שטח שנה ב'. תתקיים בחופשת הקיץ