קורסים וסילבוסים

 

 מערכת שעות התכנית ללימודי מגדר –שנה"ל  תש"פ

 שנה א' – יום שני

סמסטר א':

 

 

שעה

שם קורס

מס' קורס

מרצה

הערות / מיקום

 

8-10

היסטוריה ומגדר

קורס בחירה

27-945-01

ד"ר רות ברזילי למברוזו

סילבוס היסטוריה ומגדר

8-10

חינוך ומגדר

קורס בחירה

27-952-01

ד"ר עליזה פרנקל

 

10-12

מגדר וחברה

קורס חובה לכל המסלולים

27-923-01

ד"ר מירי רוזמרין

סילבוס מגדר וחברה

12-14

תרבות ומגדר

קורס חובה למסלול המחקרי

27-929-01

ד"ר מירי רוזמרין

 

12-14

מגדר ומדינת רווחה

קורס חובה למסלול מגדר בשטח

27-965-01

ד"ר ענת הרבסט-דבי

 

14-16

מרחב, מיניות ומגדר

קורס בחירה

27-9660-01

ד"ר גילי הרטל

סילבוס מרחב מיניות ומגדר

14-16

מבוא ללימודי גבריות

קורס בחירה

27-990-01

פרופ' דני קפלן

סילבוס מבוא ללימודי גבריות

16-18

גברים ושינוי במרחה האישי, הבין-אישי והחברתי

קורס בחירה

27-9930-01

ד"ר יאיר אפטר

 

16-18

מבט פמיניסטי על נשים במזרח התיכון

קורס בחירה

27-9700-01

ד"ר איבתיסאם בראכאת

 

18-20

אוריינות אקדמית לתארים מתקדמים

חובה לכל המסלולים

27-961-01

יעל בר-צדק

סילבוס אוריינות אקדמית

 

 

 

 

 

סדנה למגדר בשטח שנה א' –  במועדים הבאים:

 

עבודה עם נערות מפרספקטיבה פמיניסטית

 

27-988-01

סיגל אופנהיים שחר

סדנה מרוכזת למסלול שטח שנה א' – תתקיים בחופשת הסמסטר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה א' סמסטר ב':

 

 

 

שעה

שם קורס

מס' קורס

מרצה

הערות

 

8-10

תרבות ומגדר

קורס חובה למסלול המחקרי

 

27-929-01

ד"ר מירי רוזמרין

המשך מסמס' א'

8-10

תקשורת, תרבות ומגדר

קורס בחירה למסלול שטח

27-991-01

פרופ' דני קפלן

סילבוס תקשורת, תרבות ומגדר

10-12

היהדות לאור הביקורת המגדרית

קורס חובה לכל המסלולים

27-986-01

ד"ר רונית עיר-שי

 

12-14

מתודולוגיה פמיניסטית

קורס חובה למסלול שטח

 

27-908-06

יעל בר-צדק

סילבוס מתודולוגיה פמיניסטית  - יעל בר צדק

12-14

מתודולוגיה פמיניסטית

קורס חובה למסלול המחקרי

 

27-9080-01

ד"ר גילי הרטל

סילבוס מתודולוגיה פמיניסטית

14-16

סדנת גיבוש פרוייקטים למסלול שטח

27-9601-01

ד"ר גילי הרטל

סילבוס סדנת גיבוש פרויקטים למסלול שטח - ד"ר גילי הרטל

סדנאות מקבילות

סדנת מחקר לתואר שני

27-924-01

ד"ר ענת הרבסט-דבי

סדנת מחקר לד"ר

27-926-01

ד"ר רונית עיר-שי

 

16-18

תרגיל מתודולוגיה פמיניסטית

חובה למסלול המחקרי

(אחת לשבועיים)

27-9080-02

יעל בר-צדק

סילבוס תרגיל מתודולוגיה פמיניסטית

16-18

קולוקוויום מחלקתי

קורס חובה לכל המסלולים

27-940-01

ד"ר רונית עיר-שי

 

 

 

18-20

מגדר וחברה

קורס חובה לכל המסלולים

 

פרופ' אורנה ששון-לוי

 

סילבוס מגדר וחברה

 

 

 

 

 

סדנה מרוכזת למגדר בשטח שנה א' (בחופשת סמסטר ב'):

 

 

סדנה לכתיבת נייר מדיניות

27-983-01

 

 

ד"ר ענת הרבסט - דבי

סדנה מרוכזת למסלול שטח. תתקיים בחופשת הקיץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה ב' ומעלה – יום רביעי

 

 

 

סמסטר א' :

 

שעה

שם קורס

מס' קורס

מרצה

מיקום

 

8-10

נשים במשפט

קורס בחירה

27-969-01             

ד"ר אורית גן

 

8-10

 

אימהות ופמיניזם

קורס בחירה

27-909-01

ד"ר ענת הרבסט-דבי

 

10-12

משפחה מפרספקטיבה עכשווית

סמינריון שנתי

 

27-9300-01

ד"ר ענת הרבסט-דבי

 

10-12

אבהות חדשה – המהפכה המתמהמהת

קורס בחירה

27-9020-01

פרופ' דני קפלן

סילבוס אבהות חדשה- המהפכה המתמהמהת

12-14

בין האישי לחברתי– סוגיות נבחרות בתיאוריה ובפרקטיקה של אלימות מגדרית

סמינריון שנתי

27-9200-01

ד"ר רות ברזילי לומברוזו

סילבוס בין האישי לחברתי - סוגיות נבחרות בתיאוריה ובפרקטיקה של אלימות מגדרית

12-14

סדנת מחקר לדוקטורט – ב'

חובה למסלול דוקטורט

27-9260-01

ד"ר מירי רוזמרין

 

14-16

 

 

פמיניזמים מזרחיים בראשית המאה ה 21

קורס בחירה

27-9510-01

ד"ר יאלי השש

 

14-16

מתודולוגיה פמיניסטית – קורס מתקדם

חובה למסלול המחקרי

27-994-01

ד"ר גילי הרטל

סילבוס מתודולוגיה פמיניסטית למסלול המחקרי - ד"ר גילי הרטל

16-18

מתודולוגיה פמיניסטית – קורס מתקדם – תרגיל

חובה למסלול המחקרי

(פעם בשבועיים)

27-994-02

יעל בר-צדק

סילבוס מתולוגיה פמיניסטית למסלול המחקרי - יעל בר צדק

16-18

סדנה למסלול שטח

(פעם בשבועיים)

 

גלי סמבירא

 

16-18

 

קולוקוויום מחלקתי לשנה ב'

חובה לכל המסלולים

 

ד"ר רונית עיר-שי

 

18-20

פסיכולוגיה ומגדר

קורס בחירה

27-914-01

ד"ר מור אלפא

 

18-20

החממה לאטיביזם פמיניסטי

סמינר יישומי חובה למסלול שטח

27-9600-01

ד"ר גילי הרטל

סילבוס החממה לאקטיביזם פמיניסטי

 

 

 

 

סדנה מרוכזת למגדר בשטח שנה ב' (בחופשת סמסטר א)':

 

כלים קבוצתיים להתערבות עם גברים

 

 

27-9920-01

ד"ר יאיר אפטר

סדנה מרוכזת למסלול מגדר בשטח. תתקיים בחופשת הסמסטר

 

 

 

 

 

 

 

שנה ב'-סמסטר ב':

 

 

שעה

קורס

מס' קורס

מרצה

מקום

 

8-10

משפט, קולנוע ומגדר

קורס בחירה

 

27-968-01

ד"ר אורית גן

 

8-10

נערים ונערות, מגדר ומיניות

קורס בחירה

27-997-01

ד"ר ירון שוורץ

סילבוס נערים ונערות, מגדר ומיניות

10-12

משפחה מפרספקטיבה עכשווית

סמינריון שנתי –המשך מסמס' א'

 

27-9300-01

ד"ר ענת הרבסט-דבי

 

 

10-12

מגדר ומהפכה במזרח התיכון

קורס בחירה

 

27-959-01

ד"ר רותי ברזילי- לומברוזו

סילבוס מגדר ומהפכה במזרח התיכון

10-12

 

תאוריה ביקורתית פמיניסטית- גישות עכשוויות

קורס בחירה

27-9440-01

ד"ר מירי רוזמרין

סילבוס תיאוריה ביקורתית פמיניסטית - גישות עכשוויות

12-14

בין האישי לחברתי– סוגיות נבחרות בתיאוריה ובפרקטיקה של אלימות מגדרית

סמינריון שנתיהמשך מסמס' א'

27-9200-01

ד"ר רות ברזילי-לומברוזו

 

12-14

 

רב תרבותיות, רלטיביזם תרבותי, זכויות אדם ומגדר

קורס בחירה

27-9870-01

ד"ר רונית עיר-שי

סילבוס רב תרבותיות, רלטיביזם תרבותי, זכויות אדם ומגדר

14-16

פגיעות – האנושי, החברתי והפוליטי

קורס בחירה

27-953-01

ד"ר מירי רוזמרין

 

14-16

מרחב, מיניות ומגדר

קורס בחירה

27-966-01

ד"ר גילי הרטל

סילבוס מרחב מיניות ומגדר

16-18

בנים, גבריות וחינוך לשיוויון מגדרי

קורס בחירה

27-9000-01

ד"ר ירון שוורץ

סילבוס בנים, גבריות וחינוך לשוויון מגדרי

16-18

רב תרבותיות – עיונים תיאורטיים

קורס בחירה

27-9871-01

ד"ר רונית עיר שי

סילבוס רב תרבותיות-עיונים תיאורטיים

18-20

אתיקה מינית, יהדות ומגדר

קורס בחירה

27-9050-01

ד"ר רונית עיר-שי

 

18-20

החממה לאקטיביזם פמיניסטי

סמינר יישומי חובה למסלול שטח

המשך מסמס' א'

27-9600-01

ד"ר גילי הרטל

 

 

 

 

סדנה מרוכזת למגדר בשטח שנה ב' (בחופשת סמסטר ב') :

 

 

מנהיגות פיניסטית

27-956-01

סיגל אופנהיים שחר

 

סדנה מרוכזת למסלול שטח שנה ב'. תתקיים בחופשת הקיץ